МРЕАЛ - Фактуриране

-10% МРЕАЛ - Фактуриране
Програмен продукт за водене на ЕДНОСТРАННО СЧЕТОВОДСТВО.

   Обработва основните документи: 

   » Книга за приходите; 

   » Книга за разходите; 

   » Материална и Инвентарна книга; 

   » Отчет за приходите и разходите.

ДЕМО БОЛЕДНО УКАЗАНИЕ ЗА ИНСТАЛАЦИЯ
УКАЗНИЕ ЗА РАБОТА С ПРОДУКТА


 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Програмата  може да бъде инсталирана под Windows XP или по-висок. Програмата има и мрежови вариант и могат да се включат неограничен брой потребители, всеки от които да си има парола и да влиза до нива на достъп, до които му е позволено.


БОЛЕДНО е  програма , която има следните модули и възможности:

 

Модул Сервизни функции - дават се необходимите настройки за работа с програмата. Тези настройки са свързани с данни за фирмата, със задаването на пароли и нива на достъп, с архивирането на данни и разархивирането, с прехвърлянето в Нови години и и в избор на текущи и с ред други настройки, за да работи системата добре.

 

счетоводен, счетоводна, складова, складов, програма, софтуер, склад, автосервиз, производство, сфук, вскаса, справки, оптика, аптека, болница, сервиз, фактури

 

НОМЕНКЛАТУРА

 

Модул Номенклатура - създава се необходимата номенклатура за работа с програмата.

 

счетоводен, счетоводна, складова, складов, програма, софтуер, склад, автосервиз, производство, сфук, вскаса, справки, оптика, аптека, болница, сервиз, фактури

 

Контрагенти виж 

Материални запаси виж

Типове документи виж

Дълготрайни активи виж

 

 

КНИГИ

 

Модул Книги – съдържа Книга на приходите, Книга на разходите, Книга на материалните запаси и Книга инвентарна, а също и Начисляване на амортизации и Сторниране.

 

счетоводен, счетоводна, складова, складов, програма, софтуер, склад, автосервиз, производство, сфук, вскаса, справки, оптика, аптека, болница, сервиз, фактури


Книга на приходите виж

В Книга на приходите се въвежат всички приходи на фирмата, като първо се въвежда типа и номера на приходния документ и след това сумите се разпределят според категорията си. Ако търсим конкретен документ можем да позлваме бутона Избор на документ, като там се показва диалогов прозорец с всички попълнени документи. виж

 

Книга на разходите виж

В Книга на разходите информацията се въвежда по аналогичен начин. Функционалността на бутоните е същата, както в Книга на приходите.

 

Книга на материалните запаси виж

В  Книга на материалните запаси се въвежда името на материалния запас, дали той е приход или разход, доставчика/ клиента и информация за документа – вид и номер. Ако имаме приход на материален запас, се въвежда приходното количество и сума, а единичната цена се изчислява от програмата. Ако имаме разход на материален запас,  то въвеждаме разходното количество, а разходната сума и единичната цена се изчисляват от програмата.

 

Книга Инвентарна виж

В тази книга описваме дълготрайните активи на фирмата, типа и номера на документа, първоначалната стойност, % амортизация, дата на въвеждане в експлоатация. Месечната и годишната амортизация, както и балансовата стойност се изчисляват от програмата.

 

Начисляване на амортизация виж

Месецът и годината се изчисляват автоматично от програмата.

 

Сторниране виж

Месецът и годината се изчисляват автоматично от програмата.

 

 

СПРАВКИ

 

Модул Справки – съдържа справки, свързани с въведената информация в Книгите, както и справка за начислените амортизации.

 

счетоводен, счетоводна, складова, складов, програма, софтуер, склад, автосервиз, производство, сфук, вскаса, справки, оптика, аптека, болница, сервиз, фактури

 

Справка – материални запаси виж

Справка начислени амортизации виж

Справка за Книга на приходите виж

Справка за Книга на разходите виж

Справка за Книга на материалните запаси виж

Справка за книга инвентарна виж

Спецификация и технически изисквания
Операционна система, Платформа Windows XP или по висока
Процесор Pentium 3 или по-висок
Памет 128 MB или повече
Размер върху диска ~ 50 MB
Инсталация Безплатна - с дистанционен достъп
Софтуер, който се използва за дистанционен достъп Ammmy Admin - http://ammyy.com
Доставка Безплатна доставка по E-mail на код. Безплатна инсталация чрез софтуер за отдалечен достъп.
  • Видяно: 9995
  • Производител : МСОФТ 2016 ЕООД
  • Код на продукта : spmrealf
  • Наличност : В наличност
  • 150,00 лв.
  • 135,00 лв.
  • Без данък : 135,00 лв.

Възможни опции