МСОФТ 2016 ЕООД

Покажи :
Сортиране по :

ДДС Дневници

Програмен продукт за създаване на Дневници по ДДС:» Създаване на Дневници по ДДС, съобразно всички изисквания на Закона за счетоводството.» Запис на .txt файлове към НАП и данъчни агенции.» Множество справки.ДДС ДНЕВНИЦИУКАЗАНИЕ ЗА ИНСТАЛАЦИЯУКАЗНИЕ ЗА РАБОТА С ПРОДУКТАShareFacebookTwitter..

МСОФТ 2016 ЕООД
Безплатен продукт

Платежни нареждания

Програмен продукт за попълване и печат на банкови документи.    Програмата има както еднофирмен вариант така и многофирмен вариант.    » Позволява Ви попълването на новите банкови документи - ПРЕВОДНО НАРЕЖДАНЕ/ВНОСНА БЕЛЕЖКА за плащане от/към бюджета (Приложе..

МСОФТ 2016 ЕООД

50,00 лв. 45,00 лв. Без данък : 45,00 лв.

Програма Двигател Тест

Предназначението на програмата е да се попълват данните при тестване и диагностика на двигателни системи. » Картотекира и съхранява въведените параметри. » Следене при следващи замервания. » Програмата  може да бъде инсталирана под Windows XP или по-висок. » Програмата има и..

МСОФТ 2016 ЕООД

100,00 лв. 90,00 лв. Без данък : 90,00 лв.

Програма Курсове

Програмен продукт за курсове:А. Козметични - масажи, фризьорство, козметика, ноктопластика и др.» създаване номенклатура на курсиста с попълване на необходимата информация / вид на курса, име, успех от курса и др./» следене на плащанията на курсистите» издаване на удостоверения /сертификати/ и учебн..

МСОФТ 2016 ЕООД

140,00 лв. 126,00 лв. Без данък : 126,00 лв.

БОЛЕРО - едностранно счетоводство

Програмен продукт за водене на ЕДНОСТРАННО СЧЕТОВОДСТВО.   Обработва основните документи:    » Книга за приходите;    » Книга за разходите;    » Материална и Инвентарна книга;    » Отчет за приходите и раз..

МСОФТ 2016 ЕООД

150,00 лв. 135,00 лв. Без данък : 135,00 лв.

МРЕАЛ - Фактуриране

Програмен продукт за водене на ЕДНОСТРАННО СЧЕТОВОДСТВО.   Обработва основните документи:    » Книга за приходите;    » Книга за разходите;    » Материална и Инвентарна книга;    » Отчет за приходите и раз..

МСОФТ 2016 ЕООД

150,00 лв. 135,00 лв. Без данък : 135,00 лв.

Програма КАСА

Програмен продукт за:» следене на касовите наличности в лева до три нива на аналитичност; » следене на касовите наличности във валута до три нива на аналитичност; » бързи и удобни справки за приходите и разходите от касата по зададените аналитичности за цялата година; »разпечатване на..

МСОФТ 2016 ЕООД

200,00 лв. 180,00 лв. Без данък : 180,00 лв.

Програма Оптика

 Програмен продукт за:   » картотека на оптични прегледи;   » модул за издаване на фактури.Свали Демо ОПТИКАСвали Указание за работа с продуктаВиж Указание за инсталация на програмата..

МСОФТ 2016 ЕООД

200,00 лв. 180,00 лв. Без данък : 180,00 лв.

Програма Пътни листи

Програмен продукт за:   »Издаване на пътен лист с всички необходими атрибути по закона за счетоводството.   »При създадена предварително номенклатура за имената на водачите, марката автомобили със съответстващи регистрационни номера, дестинациите, въведени като наименов..

МСОФТ 2016 ЕООД

200,00 лв. 180,00 лв. Без данък : 180,00 лв.

МРЕАЛ - Застрахователни щети

Програмният продукт включва:   »Работна карта - подготвяне на т.нар. Работна карта, която е свързана с описание на частите и материалите, които се влагат при ремонта на оределена кола. Работната карта е предназначена като съпровождащ опис към лизингови или застрахователни компании. Да..

МСОФТ 2016 ЕООД

230,00 лв. 207,00 лв. Без данък : 207,00 лв.

МРЕАЛ - Аптека за болнични заведения

СКЛАД - за болнични заведения е складова програма, която е разработена за диспансери.Модули и възможности:   »Модул "Номенклатура" - създава се необходимата номенклатура за работа с програмата.   »Модул "Складова дейност" -въвеждане на първичните документи, придружаващи..

МСОФТ 2016 ЕООД

240,00 лв. 216,00 лв. Без данък : 216,00 лв.

Програма КАСА - за домове и бюджетни предприятия

Програмен продукт за:» следене на касовите наличности в лева до три нива на аналитичност; » следене на касовите наличности във валута до три нива на аналитичност; » бързи и удобни справки за приходите и разходите от касата по зададените аналитичности за цялата година; »разпечатване на..

МСОФТ 2016 ЕООД

250,00 лв. 225,00 лв. Без данък : 225,00 лв.

МБОЛЕРО - основен модул счетводство с отчети и справки

Програмен продукт за водене на ДВУСТРАННО СЧЕТОВОДСТВО от всички браншове на стопанството.    Характерни за продукта са бързина и лекота на работа; възможности за изтриване и коригиране по всяко време на счетоводни статии, като това се отразява веднага в резултатните данни. ..

МСОФТ 2016 ЕООД

280,00 лв. 252,00 лв. Без данък : 252,00 лв.

МРЕАЛ - Склад

МРЕАЛ работи в мрежов вариант и има възможност за достъп на различни потребители, на които по определени критерии им се задават нива на достъпи.   »Следене на няколко обекта (складове, магазини).    »Модул ПОКУПКИ /Вход на материали и готова продукция/.  ..

МСОФТ 2016 ЕООД

300,00 лв. 270,00 лв. Без данък : 270,00 лв.

Взаимоспомагателна каса - ВСКАСА

Програмен продукт за картотекиране на:   » дялов капитал;   » взети заеми;   » погасителни вноски.ДЕМО ВЗАИМОСПОМАГАТЕЛНА КАСАУКАЗАНИЕ ЗА ИНСТАЛАЦИЯУКАЗНИЕ ЗА РАБОТА С ПРОДУКТАShareFacebookTwitterGoogle+ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ Програмата  може да б..

МСОФТ 2016 ЕООД

330,00 лв. 297,00 лв. Без данък : 297,00 лв.

Заработка на шофьори

Програмата е създадена, за да определя заработката на шофьорите в транспортни фирми.    Заработката се определя от :      »Приходна част: на базата на попълнени пътни листове до определени дестинации и разценки;      &nb..

МСОФТ 2016 ЕООД

350,00 лв. 315,00 лв. Без данък : 315,00 лв.

МБОЛЕРО - пакет, всички модули

Програмен продукт за водене на ДВУСТРАННО СЧЕТОВОДСТВО от всички браншове на стопанството.    Характерни за продукта са бързина и лекота на работа; възможности за изтриване и коригиране по всяко време на счетоводни статии, като това се отразява веднага в резултатните данни. ..

МСОФТ 2016 ЕООД

500,00 лв. 450,00 лв. Без данък : 450,00 лв.

МБОЛЕРО - пакет, за кантори

Програмен продукт за водене на ДВУСТРАННО СЧЕТОВОДСТВО от всички браншове на стопанството.    Характерни за продукта са бързина и лекота на работа; възможности за изтриване и коригиране по всяко време на счетоводни статии, като това се отразява веднага в резултатните данни. ..

МСОФТ 2016 ЕООД

500,00 лв. 450,00 лв. Без данък : 450,00 лв.

МРЕАЛ - Автосервиз (склад, сервиз, продажби)

Програмата може да бъде инсталирана под Windows XP или по-висок.Програмата е мрежова и могат да се включат неограничен брой потребители, всеки от които да си има парола и да влиза до нива на достъп, до които му е позволено.М-РЕАЛ - СЕРВИЗ е разработена в два варианта:I. СКЛАД СЪС СЕРВИЗ И ПРОДАЖБИII..

МСОФТ 2016 ЕООД

500,00 лв. 450,00 лв. Без данък : 450,00 лв.

МРЕАЛ - Склад с производство

Програмен продукт:   »включен е целият пакет склад МРЕАЛ;   »добавен е рецептурник на база, на който работи производствения модул;    »при регистриране на готова продукция автоматично се намаляват материалите в склада по зададените производствени рец..

МСОФТ 2016 ЕООД

500,00 лв. 450,00 лв. Без данък : 450,00 лв.

СФУК - Система за финасово управление и контрол

Програмен продукт за въвеждане и следене на договорите и разплащанията по тях и аналогична дейност по "Зявки без договори". Продуктът позволява: Изграждане и поддържане на списъци с потребителски номенклатури. Създаване и редакция на картотеките и регистрите. Разпечатка на справките и създаден..

МСОФТ 2016 ЕООД

500,00 лв. 450,00 лв. Без данък : 450,00 лв.

Таксова книга

 Програмен продукт за: » заплащане на такси и изчисляване на действителни месечни разходи за издръжка на едно лице, настанено в специализирана институция, базирани на присъствената книга, на въведени в номенклатурата действително ползвани площи, въведени разходи по икономически елемент..

МСОФТ 2016 ЕООД

550,00 лв. 500,00 лв. Без данък : 500,00 лв.