DREAMS AUTO BACKUP PRO

-10% DREAMS AUTO BACKUP PRO
INSTALL
 1. Place autobackup.zip file in the root folder of your store.
 2. Unzip the file autobackup.zip

 НАСТРОЙКИ
 Всички настройки се извършват във файла config.php.
 $time_zone – настройва вашата time zone
 Параметрите $memory_limit и $max_execution_time – настройват работата на Вашият сървър.
 Може да проверите наличната памет на вашият сървър, като стартирате файла mem_test.php.
 $month_backup – определя в кои дни от месеца ще бъде правен месечен архив.
 Параметрите $delete_******* определят на колко време ще бъдат изтривани старите архиви.
 Ако параметъра $e_mail е попълнен ще получите уведомление по Емаил за извършен архив.

 MANUAL BACKUP
 Разполагате със седем възможни варианта за архивиране на вашият магазин.
 За малки и средни магазини:
 backup_database.php - архивира само базата данни.
 backup_folders.php – архивира само папките без снимките.
 backup_full_folders.php – архивира само папките и снимките.
 backup_database_folders.php – архивира базата данни и папките без снимките.
 backup_full_database_folders.php – архивира базата данни папките и снимките.
 За големи магазини с много снимки:
 backup_database.php - архивира само базата данни.
 backup_folders.php – архивира само папките без снимките.
 backup_images.php – архивира само снимките.
 backup_database_folders.php – архивира базата данни и папките без снимките.
 backup_database_folders_images.php - архивира базата данни папките и снимките.

 Може да стартирате тези файлове по единично или в комбинация.
 The archives are located in folders. http://YourStore/autobackup - backup_database , backup_folders , backup_full_folders, backup_image

 AUTO BACKUP
 1. Log into cPanel of your hosting.
 2. Go to the section Cron Jobs.
 3. Specify when you want to be made automatically archives.
 4. Set command
 php /home/YourName/public_html/ ... YourStorePath ... /autobackup/backup_XXXXX.php

You can use all methods individually or in combination
You can create different Cron Jobs the different methods at different times.
For Example:
Archive database and - every day  (backup_database.php)
Archive database and folders every 5 days (backup_database_folders.php)
A full backup of all files and database every 10 days (backup_database_folders_images.php)

Note:
YourName - your user name hosting.
YourStorePath - the path where your shop is located in hosting.
If the specified command does not start - check with your hosting provider. He will give you the exact syntax.
Ако не разполагате със cPanel на вашият хостинг може да използвате безплатни услуги за стартиране на URL като например atrigger.com.

MONTH BACKUP
Used File month_backup.php
Gets the latest backup files and copy them to a folder month.
This way you will have a monthly archive.
You have to launch a separate Cron Jobs.
You can perform this operation more times a month.
You can start this process manually.

DOWNLOAD BACKUP OF THE LOCAL COMPUTER
Make FTP account that points to a folder of your store autobackup
Settings:
In files download.bat and month_download.bat insert row 1 the name of your domain hosting - "your_host_domain_name.com".
In files download.txt and month_download.txt :
Row 1 insert your FTP account - "your_ftp_account@your_host_domain_name.com".
Row 2 insert your password - "your_password".
Note:
You can automate the process with Windows schedule
You can back up directly into folders - Dropbox , OneDrive, GoogleDrive or other

RESTORATION OF ARCHIVE DATABASE
All files are in a folder http://YourStore/autobackup/backup_database
1. Download the backup file you computer.
2. Go to the Admin panel of your store Tools -> Backup/Restore
3. Select the backup file and click the Restore button

Note:
You can restore backup database from cPanel of your hosting - section phpMyAdmin.
1. Select left your database
2. Press the top of the menu button Import
3. Select the file recovery
4. Press button RUN
 http://www.opencart.com/index.php?route=extension/extension/info&extension_id=20529

 

Спецификация и технически изисквания
Операционна система, Платформа Opencart
Други Изисква се наличие на домейн и хостинг.
Доставка Безплатна инсталация чрез софтуер за отдалечен достъп.
  • 32,40 лв.
  • 29,16 лв.
  • Без данък : 24,30 лв.