Dreams multi users and multi sellers system

Dreams multi users and multi sellers system
Dreams multi users and multi sellers system е една от най-мощните системи за управление на потребителите и поръчките в Admin Panel.

Този магазин използва тази система. 

Управлява правата на потребителите за продуктите и за продажбите.
Потребителите имат ограничени права за продуктите и за продажбите според тяхната потребителска група.
Позволява управление на правата на външни търговци за управление на продуктите и поръчките.
Позволява управление на правата на служителите за управление на продуктите и поръчките.
Бързо присвояване на продукти на определен потребител.
Филтър на продуктите по потребител.
Бързо присвояване на продукти на определен потребител при Dropshipping .
Напълно нов подход при показване и управление на поръчките.
Филтър на поръчките по потребител.
Комисионно.
КомисионниСтатистика за поръчките в магазина. (Във следващата версия – Pro - 1.00.01)
Статистика за поръчките на търговците или служителите. (Във следващата версия – Pro - 1.00.01)

Разлики с други подобни системи:
Системата използва всички възможности на OpenCart като добавя допълнителни. Това нейно качество я прави изключително мощна.
Дава възможност на външните потребители да използват всички възможности на Opencart Admin Panel за продуктите и поръчките.
Има напълно различна идеология от другите системи.
Много удобна за използване.
Системата е много евтина.
Системата е много проста.
Системата е много лека.
Системата може да бъде отстранена бързо без последствия.
Системата не добавя нови таблици към базата данни.
Притежава висока съвместимост с бъдещи версии на Opencart.
Висока съвместимост с повечето теми. Лесна интеграция със всички теми.
Системата управлява едновременно външни търговци и служители.
Няма разделено плащане.
Няма разделен shipping.

Започнете да използвате системата и сами ще откриете нейните възможности.

Dreams multi users and multi sellers system съдържа следните модули:
Dreams multi users and multi sellers system – Free
http://www.opencart.com/index.php?route=extension/extension/info&extension_id=25455
Dreams multi users and multi sellers system FrontEnd - Free
http://www.opencart.com/index.php?route=extension/extension/info&extension_id=25456
Dreams multi users and multi sellers system – Pro
http://www.opencart.com/index.php?route=extension/extension/info&extension_id=25454

The application is compatible with
Quick Order - Journal Theme
The message is received by both the administrator and supplier

Dreams multi users and multi sellers system – Free
Възможности:

Разделя продуктите между отделните потребители.
Потребителят вижда и управлява само собствените продукти.
Потребителите трябва да бъдат поставени в група Separate Products - External Users или група Separate Products - Internal Users
Администратора вижда и управлява всички продукти.

Dreams multi users and multi sellers system FrontEnd – Free
Изобразява в страницата на продукта информация за търговеца.
Съвместимост с повечето теми.
Лесна интеграция със всички теми. Може да го направите сами.

Dreams multi users and multi sellers system – Pro
Възможности:

Всички възможности на Dreams multi users and multi sellers system – Free
Разделя продуктите между отделните потребители.
Потребителят вижда и управлява само собствените си продукти според групата в която се намира.
Потребителя вижда и управлява само собствените поръчки според групата в която се намира.
Потребителят получава E-Mail при поръчка.
Потребителят може да вижда и управлява само собствените снимки.
Потребителят може да вижда и управлява всички снимки.
Администратора вижда и управлява всички продукти.
Администратора вижда и управлява продуктите на конкретен потребител.
Администратора може бързо да присвоява продукти на конкретен потребител.
Администратора вижда и управлява всички поръчки.
Администратора вижда и управлява поръчките на конкретен потребител.
Най-бърза настройка след Dropshipping
Може да изключите част от модификациите ако не искате да притежавате тези функции.

Създадени са предварително 5 потребителски групи.
Потребителите трябва да бъдат поставени в съответната група.
Може да задавате нови права на тези групи.
Може да ограничавате права на тези групи.
Може да създадете нови групи като комбинирате правата.

Потребителски групи:
Separate Products - Admin Users – Използва се за администратори с ограничени права.
Може да коригирате правата от системата на Opencart

Separate Products - Admin Users – използва се от администратори.

Separate Products - External Users – използва се за външни търговци.
Потребителите виждат и управляват само собствените продукти и само собствените поръчки.
Имат собствена папка за снимките.

Separate Products - Internal Users – използва се за служители.
Потребителите виждат и управляват само собствените продукти и само собствените поръчки.
Имат достъп до всички снимки.
Има допълнения с които могат да бъдат ограничени правата за изтриване, натоварване и нова папка.

Separate Products - Internal Users - Only Products – използва се за служители. За по големи магазини.
Потребителите виждат и управляват само собствените продукти.
Имат достъп до всички снимки.
Има допълнения с които могат да бъдат ограничени правата за изтриване, натоварване и нова папка.

Separate Products - Internal Users - Only Orders – използва се за служители. За по големи магазини.
Потребителите виждат и управляват всички поръчки. Нямат право за редакция и изтриване на поръчките.

Статистика: (Във следващата версия – Pro - 1.00.01)
Администратора може да прави статистика за всички поръчки.
Администратора може да прави статистика за поръчките на конкретен потребител.
Потребителите могат да правят статистика само за собствените си поръчки.

Dropshipping:
Всички нови продукти се присвояват на User 0 (такъв потребител не съществува).
След импортиране на продуктите администратора може да присвои тези продукти на определен потребител.
Това приложение предлага най-бързата система за настройка на нови продукти при използване на Dropshipping.

Demo - username/password - Pro version - Reset - every hour
demo/demo - Group Separate Products - Admin Users
ex_user1/demo - Group Separate Products - External Users
ex_user2/demo - Group Separate Products - External Users
int_user1/demo - Group Separate Products - Internal Users
int_user2/demo - Group Internal Users - Only Products
int_user3/demo - Group Internal Users - Only Orders

http://bg112.com/oc/demosp/admin

Install:
Направете upload на всички файлове които се намират във папка upload.
От меню Extensions -> Modules инсталирайте модула Dreams multi users and multi sellers system.
От меню Extensions -> Extension Installer инсталирайте всички xml модификации. Те се намират в главната папка.
От меню Extensions -> Modifications натиснете бутона Refresh.
От меню System -> Users -> Users Създайте потребителите.
Поставете потребителите в съответните групи.
По желание - Файлове в папка InternalUsersGroupImagesRestriction – Ограниченията важат за всички групи вътрешни потребители.

Модификации(xml файлове):
Admin Separate - E-Mail – изпращане на E-Mail на търговците когато има нова поръчка. - Version Pro
Admin Separate – Images – разделя папките на потребителите. - Version Pro
Admin Separate – Orders – разделя поръчките на потребителите . - Version Pro
Admin Separate – Products – разделя продуктите на потребителите . - Version Free
Admin Separate - Products Pro – допълнение на повече възможности за към модификация Admin Separate – Products. - Version Pro
Admin Separate – Users – управлява потребителите. - Version Free
Admin Separate – Orders Statistics – статистика за поръчките. (Във следващата версия – Pro - 1.00.01) . - Version Pro
Admin Separate - Theme Product Page - Показва информация за продавача в страницата на продукта. - Version Free
По желание
Admin Separate - Images Restriction Delete - Internal Users – ограничава правата за изтриване на снимките на вътрешните потребители. - Version Pro
Admin Separate - Images Restriction Folder - Internal Users - ограничава правата за създаване на нова папка на снимките на вътрешните потребители. - Version Pro
Admin Separate - Images Restriction Upload - Internal Users - ограничава правата за upload на снимките на вътрешните потребители. - Version Pro

Задължителните модификации са Admin Separate – Products и Admin Separate – Users.
Останалите модификации могат да бъдат изключени.

Използвани права:
Ако желаете да коригирате правата на групите или да промените кода.
Право access - module/separate_products – разделяне на продуктите на потребителите.
Право modify - module/separate_products – разрешава използването на всички снимки от всички групи вътрешни потребители.
Право modify - localisation/order_status – разрешава видимостта на всички продукти и поръчки на група - Internal Users - Only Orders

Uninstall:
Премахнете всички модификации Admin Separate и изключете модула Dreams multi users and multi sellers system

Съвместимост:
Приложението е съвместимо с изброените версии на OpenCart.
Съвместимост със по стари версии 2.x – Не работи модул Admin Separate – Orders
Ние не знаем дали приложението е съвместимо със приложения на трети страни, които коригират страниците на Admin Panel – Product List and Order List.

За модул Dreams multi users and multi sellers system Front End – Free прочетете упътването

Желаем Ви успех.  

Спецификация и технически изисквания
Операционна система, Платформа Opencart
Други Изисква се наличие на домейн и хостинг.
Доставка Безплатна инсталация чрез софтуер за отдалечен достъп.
  • 48,00 лв.
  • Без данък : 40,00 лв.