АПИС ЕВРОПА АД

Публикувано от АПИС - дистрибутор 15.08.2016 0 Коментар (и)

АПИС е пионер и доказал се лидер в областта на разработването, усъвършенстването и продажбата на правно-информационни системи в България.

Началото е поставено през септември 1989 г. с регистрацията по реда на Указ № 56 на „дружествена фирма на граждани” със съдружник и управител Васил Христович.

През 1991 г. АПИС започва издаването на месечната поредица “Сборник закони”, на изданието с подменяеми страници “Библиотека закони” и на други издания в областта на правната информация.

От 1993 г. фирмата започва да създава собствен софтуер и се специализира в областта на разработването на информационно-търсещи системи и предоставяне на информационни услуги.

От 1996 г. дейността се извършва от “АПИС-ХРИСТОВИЧ” ЕООД.

През 2003 г. се основава дружеството “АПИС БЪЛГАРИЯ” ООД, което поема обслужването на потребителите и разработването на софтуер.

През 2006 г., поради разширяване на дейността на фирмата и в областта на европейското законодателство, се създава “АПИС ЕВРОПА” АД.

От юли 2014 г. “АПИС БЪЛГАРИЯ” ООД премина към “АПИС ЕВРОПА” АД, като акционерното дружество става негов универсален правоприемник.

Днес АПИС е лидер в областта на правните и финансови информационни системи на българския пазар. Компанията има гъвкава структура с постоянен персонал от над 120 човека, чиято дейност включва:

 • разработване на софтуер;
 • поддържане и актуализиране на бази данни;
 • маркетинг и продажби;
 • техническа поддръжка и комуникации;
 • счетоводство;
 • административно обслужване.

Около 200 извънщатни сътрудници – изтъкнати експерти и преподаватели в областта на правото, икономиката и програмирането, участват в актуализирането, попълването и развитието на базите данни и в реализирането на нови проекти.

Основен фактор за успешната дейност на компанията е поддържането на непрекъсната връзка с клиентите чрез посредничеството на над 75 представители на АПИС от цялата страна. Те оказват съдействие при сключване на договори с потребителите, обучението им за работа, поддръжката, актуализацията, разпространението и рекламата на информационните системи АПИС.

Стремежът на компанията е да осигурява на своите над 70 000 крайни потребители достоверна и винаги актуална информация - правна, административна, търговско-икономическа. Фирмата е на първо място в технологично и иновационно отношение по броя на продуктите, бързината на обслужване на клиентите и пазарен дял в областта на правните информационни системи в България.

В настоящия момент около 5 200 фирми и организации, включително министерства, централни ведомства, местни администрации и съдилища, са клиенти на АПИС. Много адвокати, нотариуси и други некорпоративни клиенти също работят с продуктите на дружеството. Това задължава творческия екип на “АПИС ЕВРОПА” АД да усъвършенства непрекъснато съществуващите продукти и да създава нови системи, които да отговарят на съвременните изисквания на потребителите.

В края на 2010 г. на пазара излезе новият АПИС 7 - качествено нова платформа на продуктите, разработена и съобразена както със съвременните изисквания на информационния пазар, така и с препоръките на нашите потребители.

Новата десктоп версия АПИС 7 предлага авангардна технология, изцяло нови функционалности, бързина и комфорт при работа, модерен и удобен дизайн.

На базата на натрупания досегашен опит програмистите и водещите специалисти в АПИС са намерили ефективни софтуерни решения за:

 • бърз достъп до всички нормативни актове от едно меню;
 • лесно сортиране на резултатите от търсенето и подреждането им по релевантност;
 • създаване на лични филтри, структурирано представяне на информацията от Държавен вестник.

Съществени предимства на новата версия са също:

 • възможностите за филтриране на съдебната практика по свързани разпоредби;
 • най-пълното експертно съдържание в областта на правото и финансите;
 • известяването за промени в посочени от потребителя нормативни актове чрез SMS и електронна поща.

През 2012 година бе създадена и мобилна версия на продуктите АПИС Право и АПИС Регистър, която позволява на потребителите да използват ефективно възможностите на тези продукти през своите таблети и смартфони.

От 2005 г. АПИС организира национални семинари съвместно със Съюза на юристите в България в областта на правната материя и съвместно със Съюза на счетоводителите в България в областта на икономиката. Към настоящия момент те са една от най-популярните форми на обучение за запознаване с новостите и важните въпроси в юридическата и финансова материя.

Компанията разполага с общо 7 офиса, в градовете София и Пазарджик, с обща площ над 1 500 кв. м.

Дружествата “АПИС ЕВРОПА” АД и “АПИС ХРИСТОВИЧ” ЕООД прилагат системата за управление на качеството в областта на "Проектиране, разработване и поддържане на информационно-търсещи системи с големи бази данни и предоставяне на информационни услуги" от 2004 година.

Последният сертификат по ISO 9001:2008 е присъден през ноември 2013 г. от лицензирания одитор Dekra Certification GMBH.