Поверителност

Защита на личните данни. Политика на конфиденциалност

Съобразно GDPR за защита на личните данни, Потребителят има право на достъп до собствените си Лични данни, които е въвел или са станали достояние на Софтуер България.

Приемайки настоящите условия, Потребителите, които са попълнили регистрационната форма изрично се съгласяват предоставените от тях Лични данни да бъдат обработвани от Софтуер България по електронен път при доставка на поръчани стоки или услуги и при необходимост от помощ от служител на Софтуер България.

Всички доброволно предоставени от Потребителя Лични данни и други Данни, които го идентифицират в процеса на ползване на Сайта се съхраняват, обработват и използват от Софтуер България съгласно GDPR за целите на поддръжка на определени функционалности на предлаганите услуги и за целите на рекламата на стоки и услуги предлагани от Софтуер България.

Софтуер България изрично уведомява Потребителя, че предоставените от Потребителя Лични данни не се отстъпват на трети лица.

В този смисъл доставчика на стоката или услугата не се явява трета страна, защото сделката се сключва между доставчика и купувача, който трябва да притежава необходимата информация за да изпълни своите задължения .

 

Софтуер България си запазва правото да използва IP адресите и други данни на Потребителите за разкриване идентичността им в случаите, когато това е необходимо в изпълнение на закона, юридически процедури или за да се спазят настоящите условия и GDPR.