Условия за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

 


Ние събираме на едно място по-добрите производители на софтуер от България, както и търговци, за да постигнем повече продажби за доставчиците, по-добри условия и по-добри цени за клиентите.


Софтуер България е най-голямата българска платформа за продажба на софтуер.

Ние притежаваме 25 годишен опит в разпространението на софтуер.


Купувайки продукти чрез Софтуер от България, Вие притежавате по-голяма сигурност, защото ние защитаваме Вашият интерес, за да получите по-добра стока или услуга, както и по-коректно отношение от доставчиците.


 

Уважаеми Клиенти,

Молим Ви, прочетете внимателно настоящите Общи условия.

 

ЗАКУПУВАНЕ НА СТОКИ И УСЛУГИ

В платформата Софтуер България ние предлагаме, както наши продукти така и продукти на външни Продавачи.

Закупувайки продукти от външни продавачи Вие купувате продуктите директно от тях. 


ПРОДАВАЧИ

Продавачите са фирми, които са сключили договор за използване на платформата Софтуер България с цел продажба на стоки и услуги от собствено име и за собствена сметка.

Ние проучваме тези фирми и качеството на техните продукти, за да може Вие да получите по-добро обслужване и по-високо качество.

 

НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Плащанията се извършват по един от предложените начини в момента на покупката.

Потребителят заплаща закупените стоки или услуги директно на ПРОДАВАЧА или на Софтуер България.

Всички плащания с карти са гарантирани от БОРИКА.

 

ДОСТАВКА

Всички доставки се извършват след плащане. Доставката се извършва въз основа на данните които се въвели при регистрация и при поръчката.

Доставката на голяма част от продуктите се извършва чрез изтегляне от Интернет на продукта и последваща активация чрез код или от самият доставчик.

За целта, както и при условие на безплатна инсталация Вие трябва да осигурите дистанционен достъп на доставчика за да извърши необходимите действия. Програмата за дистанционен достъп е посочена в спецификацията на продукта.

Вие трябва да осигурите и устройство на което да бъдат инсталирани продуктите отговарящо на спецификацията за технически изисквания за работа на продукта.

За продукти които се разпространяват чрез носител, ще получите такъв на указаният от Вас адрес в поръчката. Разходите за доставката са посочени в спецификацията на продукта.

 

ВЪЗНИКНАЛИ СПОРОВЕ
В случай на възникнал спор той се урежда между ПРОДАВАЧА и КУПУВАЧА.
Софтуер България на се явява страна по спора.


ВРЪЩАНЕ НА СТОКИ ИЛИ УСЛУГИ И ПРАВО НА ОТКАЗ

По голяма част от предлаганите софтуерни продукти притежават пробна или демонстрационна версия или такава може да бъде изискана от доставчика, като по този начин потребителят може да се запознае предварително с качествата на продукта преди неговото закупуване.

Голяма част от продуктите са на световно известни производители и потребителят познава техните качества и характеристики.

Всички продукти притежават описание и спецификация за техните качества и технически изисквания.

Повечето софтуерни продукти притежават общи условия, с които потребителят трябва да се съгласи или отхвърли по време на инсталацията на продукта или са описани в допълнителен файл в пакета на продукта преди неговото използване или закупуване.

За голяма част от продуктите потребителят получава код за активация или физически носител CD, DVD или друг.

Голяма част от продуктите притежават характеристиката на услуга, но те всъщност представляват стока. Например - Изработка на Интернет магазин. В случая потребителят получава, като продукт Интернет магазин, който по своята същност е Нематериален актив.

Софтуерните продукти се доставят такива каквито са.

Счита се че потребителят се е запознал предварително с качествата на такъв продукт чийто характеристики са описани по-горе и закупувайки, инсталирайки, получавайки физически носител, или код за такъв продукт той вече го е разопаковал и консумирал.

Такъв продукт не може да бъде върнат съгласно действащото законодателство.

Услугите също не могат да бъдат върнати съгласно действащото законодателство.

Потребителят може да упражни  правото си на отказ  от закупените продукти за всички останали продукти освен упоменатите по горе съгласно ЗЗП и ЗЕТ в законовият срок.

Интернет платформа за решаване на потребителски спорове (ОРС) на Европейската комисия (ЕК) съгласно Регулация No 524/2013 на ЕС 

 

ЗА НАС

Моля прочетете страницата За нас.

 

ЛИЧНИ ДАННИ

Моля прочетете страницата Декларация за поверителност.

 

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Настоящите Общи условия могат да бъдат актуализирани по всяко време, без да е необходимо специално уведомяване на Потребителите.

 

ПОТРЕБИТЕЛЯТ СЕ СЪГЛАСЯВА С УСЛОВИЯTA ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ УСЛУГИТЕ НА ПЛАТФОРМАТА СОФТУЕР БЪЛГАРИЯ С НАТИСКАНЕ НА ВСЕКИ ЕДИН ОБЕКТ, ЛИНК ИЛИ БУТОН НАМИРАЩ СЕ НА САЙТА И СЕ СЧИТА, ЧЕ Е ЗАПОЗНАТ С УСЛОВИЯТА, ПРИЕМА ГИ И СЕ ЗАДЪЛЖАВА ДА ГИ СПАЗВА.